INSTALACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

WARSZAWA
2016
FUNDACJA BĘC ZMIANA | SYNCHRONIZACJE

Od maja 2016 można oglądać instalację „Chwasty” na warszawskim Powiślu. Łąka przeniesiona z wysiedlonych miejscowości została umieszczona na stałe na Wybrzeżu Kościuszkowskim, na wysokości ul. Lipowej.

Bogna Świątkowska: „Migracje związane z konfliktami są obecnie jednym z największych problemów Europy. Instalacja Karoliny Grzywnowicz przywołuje wydarzenia związane z przesunięciem granic Polski, kiedy z terenów Bieszczad, Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Przemyskiego i Roztocza wysiedlono ponad pół miliona ludzi, ale jednocześnie skłania do refleksji na temat dzisiejszych przesiedleńców, uciekinierów i emigrantów – wszystkich, którzy pragnąc uzyskać równowagę, muszą odnaleźć się w nowym miejscu.”

Fot: Michał Matejko

MIEJSCE PROJEKTÓW ZACHĘTY

WARSZAWA
2015
WYSTAWA INDYWIDUALNA

Na wystawie w Miejscu Projektów Zachęty Karolina Grzywnowicz zaprezentowała instalację z roślin – łąkę przeniesioną z wysiedlonej miejscowości znajdującej się na terenie Bieszczad. Towarzyszyła jej mapa terenu objętego akcjami przesiedleńczymi. Zaznaczone na niej zostały nieistniejące już miejscowości.

Paweł Mościcki: “Poetyckość tego projektu zaczyna się od wsłuchania w milczący protest ziemi, która każe trwać i rozwijać się – wbrew politycznym decyzjom – porzuconym roślinom. Działanie artystyczne, właściwe przeniesienie łąki w obręb galerii, poprzedza praca badawcza warunkująca sensowność prostego i pojedynczego gestu.”

Fot: Michał Matejko, Michał Ramus

BWA SOKÓŁ

NOWY SĄCZ
2015
WYSTAWA CZARODZIEJSKA GÓRA

Instalacja z barwinka powstała w ramach zbiorowej wystawy „Czarodziejska góra” w BWA Nowy Sącz.

Magdalena Ujma, kuratorka: „Praca należy do cyklu, który artystka konsekwentnie rozwija w ostatnim czasie. Poświęcony jest roślinom, ich kulturowemu znaczeniu, ale i zieleni traktowanej jako ślad ludzkiej obecności. Niektóre rośliny bowiem, i to niekoniecznie uprawne, wyrastają w miejscach, gdzie znajdowały się domy, zabudowania gospodarcze itp. Artystka, badając roślinność, tropi w górach opuszczone wsie. Do galerii BWA Sokół przeniesie górę barwinka, rośliny powszechnie uprawianej w przydomowych ogródkach, wiecznie zielonej, wykorzystywanej często w ceremoniach ślubnych i pogrzebowych, a także w trakcie świąt Wielkiejnocy”.

Fot: Kuba Rudziński